МВР

ОД Смолян

 

Отдел "Охранителна полиция"

Началник на отдел “Охранителна полиция”:

Комисар Иван Демирев

  

 

 

Сектор “Охрана на обществения ред и териториална полиция”:

   Извършва:
   •охрана на обществения ред, борба с престъпността, конвойна дейност, контрол над общоопасните средства
   •профилактична дейност по отстраняване причините и условията за извършване на престъпления и нарушения на обществения ред
   •издава разрешения и контролира осъществяването на частна охранителна дейност
  •извършва проверки за установяване самоличността на лица, задържа, предупреждава, извършва личен обиск и проверява личните вещи на лица
   •сключва договори между МВР и заинтересованите лица за охрана на обекти

 

 

Сектор “Пътна полиция”:

   Организира, участва, подпомага и контролира дейността на РУП в областта за  осигуряване безопасността на движението по пътищата. Секторът осъществява дейността си в следните основни направления:
   Секторът осъществява дейността си в следните основни направления:
   •регистрация и отчет на ППС и собствениците им 
   •отчет на водачите на МПС и издаване на свидетелства за управление на МПС
   •административно наказателна дейност
   •организация на движение и превантивна дейност