МВР

ОД Смолян

 

Конкурс за назначаване на вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при ОДМВР Смолян

24 фев 2021

Обявление № 8121р-2214-04.02.2021г.

ПРОТОКОЛ за допускане на кандидати до участие в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при ОДМВР Смолян по МЗ рег. №8121К-925/29.01.2021 г.

Система за определяне на резултатите по конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ, обявен със заповед № 8121К-925/29.01.2021 г.

 24 февруари 2021 | 17:42