МВР

ОД Смолян

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР Смолян на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен с МЗ рег. № 8121К-919/29.01.2021 г.

03 фев 2021

Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на младши изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. № 8121К-919/29.01.2021г.

Протокол за допускане на кандидати до участие в конкурс за назначаване на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. №8121К-919/29.01.2021 г.

Протокол с резултати от етап „Изследване на физическата годност“ на кандидати от конкурс за назначаване на младши изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ № 8121К-919/29.01.2021 г.

 06 април 2021 | 10:47