МВР

ОД Смолян

 

Конкурс за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи, обявен с МЗ № 8121К-10582/16.11.2020 г.

18 ное 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             С МЗ рег. № 8121К-11018/04.12.2020 г. срокът за подаването на документи за участие в конкурс за назначаване на вакантни изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян – „Младши разследващ полицай – старши разследващ полицай“, след отпадане на въведените противоепидемични мерки (21.12.2020 г.) е удължен до 30.12.2020 г. включително.

Прикачени документи Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР (8121К-10582/16.11.2020 г.)   (pdf - 210,00KB) - 03 фев 2021 13:50
Допуснати кандидати до участие в конкурс за разследващи полицаи, обявен със заповед 8121К-10582-16.11.2020г.   (pdf - 219,00KB) - 27 яну 2021 15:59
Протокол от етап “Решаване на писмен тест“ от конкурс за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи, обявен с МЗ № 8121К-10582/16.11.2020 г.   (pdf - 290,00KB) - 17 фев 2021 11:33
Резултати от втора част на етап „Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи” – „Писмено решаване на казус”   (pdf - 297,00KB) - 04 мар 2021 16:59
Протокол от етап „Психологическо изследване“ – първа част на кандидати от конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. № 8121К-10582/16.11.2020 г.   (pdf - 282,00KB) - 18 мар 2021 09:43
Протокол относно резултати от психологическо изследване и допускане до заключително интервю на кандидати от конкурс за назначаване на две длъжности - разследващи полицаи в отдел „Разследване“ при ОДМВР Смолян   (pdf - 227,00KB) - 06 апр 2021 09:42
Класиране на кандидати от конкурс за назначаване на изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. N 8121К-10582-16.11.2020 г.   (pdf - 288,00KB) - 16 апр 2021 09:45

 16 април 2021 | 09:48