МВР

ОД Смолян

 

Информация от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян за произшествията през месец април 2020 година

04 май 2020

През месец април 2020 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 70 произшествия, от които 40 пожара, 21 случая на оказване на техническа помощ, 3бр. дежурства с пожарна техника., 2бр. битови инцидента; 2бр. лъжливи сигнали за тревога, една авария и един инцидент с опасни вещества и материали.

  От възникналите пожари,  10 броя са с щети. Пострадала е една 37-годишна жена, която е получила  изгаряне при възникнал пожар в жилищен дом с. Грохотно, община Девин, при пожар, причинен от неизправност на газов уред.

 Унищожено имущество при възникналите през месец април пожари е както следва: около 28кв.м. покривна конструкция, мебели, бяла, черна и компютърна техника, опушени стени. Засегнати са около 4,5дка иглолистна гора.

Три от пожарите са възникнали поради късо съединение, един от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди, четири от небрежност при боравене с открит огън, един от техническа неизправност и един от строителна неизправност.

През месеца, в следствие на почистване на земеделски земи, са възникнали 7 пожара в  сухи треви, които са в съседство с горския фонд.

Произшествията, възникнали по районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: Смолян - 27 броя; РС Девин - 4 бр.; РС Мадан - 4 бр., РС Златоград - 8 бр., РС Чепеларе - 8 бр.  РС Рудозем - 3  бр. РС Доспат - 6 бр., РС Баните - 6 бр., РС Пампорово - 4 бр.

 

                                        *                           *                              *

Затоплянето на времето създава благоприятни условия за туристическа дейност и посещение на горските територии. РД ПБЗН призовава гражданите, които пребивават в горите или работят в съседство с тях да бъдат отговорни, да спазват правилата за пожарна безопасност и да не палят огън.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че със заповед на Областния управител периода от 16.04.2020г. до 30.11.2020 г. е обявен за пожароопасен в горските територии.

 

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел.  112!

 04 май 2020 | 15:43