МВР

ОД Смолян

 

01 юни 2020

Победители от областния конкурс за детска рисунка " С очите си видях бедата"

 Победители в областния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

            На 01.06.2020 г. се проведе областният етап на конкурса за детска рисунка  „С очите си видях бедата”, организиран от РД “ПБЗН” – Смолян в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието – Смолян.
Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на единната спасителна система.
Участниците в конкурса са деца и ученици на възраст от 7  до 18 години, разделени в три категории и в три възрастови групи - от 7 до10 години , от 11 до 13 години  и 14 - 18 години.
Сформираната комисия с представители от РДПБЗН Смолян, РУО на МОН гр. Смолян и Художествена галерия гр. Смолян  разгледа, оцени и класира творбите както следва:

Първа категория: Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и  училищно образование.

 

            ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Атанас Емилов Чобанов – 9 г.
ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
І място: Красимир Иванов Сариев – 9 г.
ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
ІІ място: Мартин Бисеров Уйчев -  8 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан
ІІІ място: Борислав Бориславов Паликаров – 7 г.
ДГ „Звънче“ с. Змейца, община Доспат, обл. Смолян

Поощрителни награди:
- Ванеса Светославова Ананиева – 7 г.
ДГ „Звънче“ с. Змейца, община Доспат, обл. Смолян

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място:  Анелия Руменова Калфова – 13 г.
ОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
І място: Нанси Руменова Огнянова – 12 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан, обл. Смолян
ІІ място: Цветомир Юлианов Дуганов – 12 г.
СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян
ІІ място: Миглена Милкова Кавалова – 11 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян
ІІІ място: Сание Шукриева Касъклиева  – 13 г.
СУ „Димитър Благоев“ гр. Доспат, обл. Смолян
ІІІ  място: Илия Невенов Моллов – 11 г.
ОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян

Поощрителни награди:
           
Никола Велков Йорданов – 11 г.
СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

 

І място: Станислав Бисеров Синанов   – 14 г.
СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян       
ІІ място:  Нериман Радкова Кехайова – 17 г.
СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян
ІІІ място: Денис Ахмедов  Молахасански – 14 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян
ІІІ място: Мирела Руменова Огнянова  – 14 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан, обл. Смолян

Поощрителни награди:

Николай Евгениев Кючуков – 13 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян

 

             Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство.

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

 

І  място: Мартин Александров Хаджиев – 8 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място:  Гергана Александрова Павлова – 7 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място: Деана Викторова Енева – 9 г.
НЧ “Иван Вазов-1999” гр. Мадан, обл. Смолян

 

 ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І  място: Ивалина Веселинова Атанасова – 12 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място:  Ивалина Веселинова Атанасова  – 12 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място: Валерия Борислалова Делчева – 12 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Йоана Заркова Шемширова   – 15 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място:  Виктория Ангелова Христова  – 17 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място:  Николета Славова Дюлгерова – 17 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

  Трета категория: Деца и ученици от училища  за деца със специални потребности и домове за  деца в неравностойно положение:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І  място:  Евелин Лидиев Каменски – 10 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ  място: Сара Захриева Сантева  – 10 г.
ЦОП гр. Рудозем, обл. Смолян
ІІІ място:  Адис Вахдиев Хаджитахиров – 7 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян

 ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

             
ІІІ място: Слави Славчев Пашов  – 17 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян

 Отличените рисунки ще бъдат изложени във фоайето на Планетариума в гр. Смолян от
02.06.2020 г. до 22.06.2020 г.

          Класираните на първите три места рисунки във всяка категория и възрастова група от областния конкурс ще участват в националния конкурс “С очите си видях беда”, резултатите от който ще бъдат обявени през месец октомври.

 

Изображения

 02 юни 2020 | 14:19