МВР

ОД Смолян

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

16 мар 2020

Информация за трафика през ГКПП се актуализира непрекъснато на страницата на ГДГП

https://www.mvr.bg/gdgp/информационен-център/пресцентър/ежедневен-трафик

Информация за българите, пътуващи за/от чужбина се актуализира от Ситуационния център на МВнР

https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736

Подробна информация за превантивни мерки и ПОТВЪРДЕНИ случаи за броя на заразените се публикува на сайта на МЗ.

https://www.mh.government.bg/bg

 02 юни 2020 | 13:53