МВР

ОД Смолян

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 2019/2020г.

31 окт 2019

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 От 01.11.2019г. до 30.11.2019г. на територията на ОДМВР-Смолян стартира традиционната акция „Зима“. Тя ще се проведе съвместно с партньорите от Съюза на българските автомобилисти и Български Червен кръст и ще протече на три етапа. От 01.11.2019г. до 10.11.2019г. ще се проведе кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“ и ще бъде насочена към водачите на ППС – велосипедисти, превозни средства с животинка тяга и други. Дейността на службите за контрол и на служителите с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата ще бъде насочена основно към пренеция на поведението на водачите на ППС.  Вторият етап „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“ ще се проведе от 11.11.2019г. до 20.11.2019г.  Той ще бъде насочен към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. От 21.11. до 30.11.2019г. ще се проведе трети етап „Безопасно шофиране през зимата“ и ще бъде насочен към водачите на МПС, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.

При регистрация и пререгистрация на пътни превозни средства ще се извършва проверка на светлините за тяхната изправност и съответните нормативни изисквания.

 

Данни за травматизма при ПТП ПРЕЗ зимния период на 2018/2019 г.

 

През миналия зимен период (01.11.2018г. – 31.03.2019г.), на територията на страната са настъпили 2318 тежки ПТП (за периода 01.11.2017 г. – 31.03.2018 г. – 2528 – с 210 по-малко), при които са загинали 221 (за периода 01.11.2017г. – 31.03.2018г. – 246 – с 25 по-малко) и са ранени 2909 (за периода 01.11.2017г. – 31.03.2018 г. – 3177 – с 268 по-малко) участници в движението по пътищата. През двата зимни месеца на 2018 г. – ноември и декември са регистрирани 1016 тежки ПТП, при които 111 участници в движението са загинали и 1265 са ранени на територията на страната.  ПТП са с 286 по-малко, загинали са с 1 повече, а ранените са с 379 по-малко в сравнение с трите зимни месеца на 2019 г. – януари, февруари и март (1302 тежки ПТП, 110 загинали и 1644 ранени).

През месец ноември 2018 г. по време на акция „Зима“ са настъпили 548 тежки ПТП с 66 загинали и 683 ранени или по-малко ПТП с 27, загинали със 7, а ранени – с 38 (за ноември 2017 г. – 575/73/721).

Разпределението по вид на участник в движението по пътищата на загиналите и ранените в периода 01.11.2018 г. – 31.03.2019 г. е следното: общо са загинали 221 участници в движението, а други 2909 са ранени. 108 от загиналите и 1171 от ранените за били водачи на МПС. 52-ма загинали и 750 ранени са били пешеходци. 61 загинали и 1015 ранени са били пътници в ППС. Ранени са 4-ма работници на пътя.

През зимния сезон 2018г./2019г. са съставени общо 247 020 фиша, 263 331 електронни фиша и 91 403 акта за установяване на административно нарушение. Издадени са 102 773 наказателни постановения.

Средно на месец за 5-месечния период са издадени 49 404 фиша, 52 666 електронни фиша, 415 електронни фиша серия „Г“,  18 281 АУАН и 20 555 НП.

Спрямо средния брой издадени фишове за месец в 5-месечния зимен период, издадените през месеца на акцията (ноември 2018 г.) фишове са по-малко с 4027, а електронните фишове са по-малко с 4557. С 4009 броя над средното за месец са издадените АУАН през месеца на акцията (ноември 2018 г.).

 

По време на акция „Зима – 2018 г.” през трите кампании на територията на страната са реализирани следните резултати:

Общият брой на проверените ППС е 53 659 при 45 233 за периода на акцията през 2017 г. (разлика +8426), от които:

 • леки автомобили – 41 248 (34 226 за 2017 г.);
 • товарни автомобили – 9584 (8110за 2017 г.);
 • ППС с животинска тяга – 962(853 за 2017 г.);
 • велосипеди – 559(575 за 2017 г.);
 • селскостопанска техника – 590 (497 за 2017 г.);
 • мотоциклети – 280 (374 за 2017 г.);
 • мотопеди – 189 (289 за 2017 г.);
 • други – 156 (160 за 2017 г.).

  Общият брой на констатираните неизправности на ППС е 3747 (3613 за 2017 г.), някои от които са:

 • неизправност по осветителните системи и сигнализацията–1538 (1913 за 2017 г.);
 • управление на ППС с разкъсани или износени гуми – 388 (394 за 2017 г.);
 • неизправности на велосипеди – 92 (119 за 2017 г.);
 • неизправност при устройствата за измиване на предното стъкло – 121 (90 за 2017 г.), и други 1608 (1097 за 2017 г.).

  Взети са общо 15 079 мерки (19 341 за 2017 г.), от които:

 • акт за установяване на административно нарушение – 5621 (6549 за 2017 г.);
 • глоби с фиш – 8731 (11 341 за 2017 г.);
 • спиране от движение на ППС – 558 (1137 за 2017 г.);
 • други мерки – 169 (314 за 2017 г.).

Спрямо велосипедисти са взети 156  мерки (169 за 2017 г.), от които 51 акта за установяване на административно нарушение (60 – 2017 г.), 105 глоби с фиш (106 – 2017 г.).

Спрямо водачи на ППС с животинска тяга са взети 393 мерки (335 за 2017 г.), от които 174 акта за установяване на административно нарушение(212 – 2017 г.), 211 глоби с фиш (120 – 2017 г.).

Спрямо пешеходци са взети 667 мерки (154 акта за установяване на административно нарушение и 513 глоби с фиш). За 2017г. спрямо пешеходци са взети 806 мерки (102 акта за установяване на административно нарушение и 700 глоби с фиш).

Изготвени са 256 предписания до Агенция „Пътна инфраструктура“ за отстраняване на недостатъците на пътните настилки и сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка. През 2017г. предписанията са били 165.

Изготвени са 525 предписания до местни органи за подобряване на уличното осветление и отстраняване на недостатъците на пътните настилки и сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка. За 2017г. предписанията са били 299.

По етапи разпределението е следното:

І етап на кампанията за 2018 година – „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, ППС с животинска тяга и др. са проведени са 208 специализирани полицейски операции. През 2017 г. те са били  187. Настъпили са общо 173 тежки ПТП, при които са загинали 29 (11 водачи, 7 пешеходци, 11 пътници) и са ранени 202 участници в движението по пътищата.

ІІ етап на кампанията за 2018г. - „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците са проведени 205 специализирани полицейски операции СПО. През 2017г., по време на кампанията специализираните полицейски операции са били 161. Настъпили са общо 201 тежки ПТП, при които са загинали 21 (10 водачи, 4 пешеходци, 7 пътници) и са ранени 265 участници в движението по пътищата. 

ІІІ етап за 2018г. – „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на МПС, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. Проведени са 226 специализирани полицейски операции, като за 2017г. те са били 200. През този период са настъпили общо 174, при които са загинали 16 (8 водачи, 7 пешеходци, 1 пътник) и са ранени 216 участници в движението по пътищата.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 2019/2020г.

 

ИЗНЕНАДАЙ ЗИМАТА – ПОДГОТВИ СЕ ЗА НЕЯ!

 

ИЗПРАВНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

 • Спирачната система трябва да е изправна (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП)
 • Фаровете, стоповете, габаритите, мигачите трябва да чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП)
 • 3- или 4-колесното МПС трябва да е оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП)

  ПОСЛЕДИЦИ:

  Принудителни административни мерки:

  Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)

   

  Санкции:

  При управление на технически неизправно ППС глобата е:

  50 лв. – при констатирани незначителни неизправности

  200 лв. – при констатирани значителни неизправности

  500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

   

  СЪСТОЯНИЕ НА ГУМИТЕ

 • Гумите трябва да са зимни или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП)
 • Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания

             

  ПОСЛЕДИЦИ:

  Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП)

   

 • Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)
 • Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

   

  ПОСЛЕДИЦИ:

  Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

   

  ПОДДРЪЖКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 • Поддържай стъклата и огледалата чисти (чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗДвП)

   

  ПОСЛЕДИЦИ:

  Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

   

 • Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг
 • Провери работи ли парното

   

  ПОСЛЕДИЦИ:

  Глобата за техническа неизправност е:

  1. петдесет лева за незначителни неизправности

  2. двеста лева за значителни неизправности

  3. петстотин лева за опасни неизправности (чл. 179, ал. 6 от ЗДвП)

   

 • Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки
 • Смени водата с антифриз.

   

  ПОМИСЛИ ЗА СИГУРНОСТТА

 • Поставяй обезопасителния колан/каска
 • Не потегляй, докато пътниците не са поставили коланите/каската си (чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП)
 • Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене, лопатка
 • Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг
 • При попадане в аквапланинг не натискай спирачката, отнеми газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение
 • Оборудвай автомобила с подръчни инструменти

   

  БЪДИ СЪОБРАЗИТЕЛЕН

 • Осведоми са за прогнозата за времето
 • Провери има ли ремонти по маршрута ти на движение
 • Излез десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път

   

  За дълъг път:

 • Напълни достатъчно гориво
 • Зареди си телефона
 • Подсигури се с храна и вода
 • Вземи топли дрехи и одеяло

  ПРИ ПОПАДАНЕ В РИСКОВА СИТУАЦИЯ

 • Не изпадай в паника
 • Първо подай сигнал на телефон 112
 • Изпълни дадените указания
 • Обади се на близките си
 • Ако имаш знания и умения, помогни на нуждаещите се

 

Съвети от „Пътна полиция“

Главна дирекция „Национална полиция“

2019 г.

 

 31 октомври 2019 | 17:09