МВР

ОД Смолян

 

Спортът е по-добрия начин децата да пораснат

30 май 2019

          На 29.05.2019 г.от 14.00 часа, в спортна зала   „Величко Чолаков“  гр. Смолян се проведе спортно състезание със седемдесет ученици от петите класове на всички училища в град Смолян  „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“ като част от Плана за действие по Националната стратегия за младежта  (2010-2020). Кампанията е насочена към превенция на правонарушения, извършени от младежи, част от приоритет  9 - „Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността“.
          Дейностите са заложени в изпълнение на сключено споразумение между Главна дирекция „Национална полиция“ и Съюза на пивоварите в Р България за сътрудничество и взаимодействие в превантивната кампания срещу употребата на алкохол сред подрастващите. Сътрудничеството и взаимодействието се състоят в реализиране на спортни дейности, с цел популяризиране на физическото възпитание и спорта сред младежите и ограничаване на извършените от тях престъпления и правонарушения. Организатори на проявата са Главна дирекция „Национална полиция“, Областна дирекция на МВР – Смолян, Регионално управление на образованието - Смолян. От Съюза на пивоварите в България са подсигурени много награди и изненади за всички участници.  Участниците и гостите на състезанията имаха възможност да наблюдават демонстрации на служители на МВР по различни направления на дейност, в това число пожарна безопасност, защита на населението, задържане на нарушител и други.  Нямаше победители или победени, а състезанието се превърна в празник с участието на гайдари, танцьори и спортисти. Всички деца бяха обявени за победители и получиха купи, медали и материални награди осигурени от  Съюза на пивоварите в  Р България. След приключване на мероприятието те имаха възможност да присъстват на различни демонстрации, представени от служители на ОД на МВР – Смолян.

 30 май 2019 | 12:02