МВР

ОД Смолян

 

График на мобилните полицейски екипи за месец август.

26 юли 2018

             РУ - Златоград

  •  с. Еленка   - на 15.08.2018 г.   - 10,00 ч.
  •  с. Козарка – на 15.08.2018 г.   - 11,00 ч.
  •  с. Тънка бара - на  15 .08.2018 г.   - 13,00 ч.

             РУ - Девин:

  • с.Беден - на24.08.2018 г. - 10,30 ч.
  • с.Брезе - на 24.08.2018 г.- 11,30 ч.

 26 юли 2018 | 14:21