МВР

СОБТ

 

За контакт:

Специализиран отряд за борба с тероризма

Адрес : София 1113

бул."Цариградско шосе" 64

тел.: 02 9826950

факс.: 02 9885226