МВР

СОБТ

 

Изпити

Конкурсната процедура се провежда на следните етапи:

1. Медицинско изследване в МИ на МВР

2. Изследване на физическата годност:

  • психомоторен тест
  • обща физическа подготовка

3. Изследване на интелектуалните способности и познания:

  • капацитет на преработка на информацията
  • пространствено ориентиране и наблюдателност
  • памет
  • езикова култура
  • обща култура

4. Психологическо изследване

5. Заключително интервю