МВР

СОБТ

 

Обучение

Професионалната подготовка на всички служители се поддържа, чрез ежедневен

учебно-тренировъчен процес на базата на тематичен план включващ:

 • тактическа подготовка
 • стрелкова подготовка с дълго и късо оръжие
 • полицейска лична защита и оперативно-бойни техники
 • пиротехническа подготовка
 • боравене с алпийска екипировка в планински и градски условия
 • военна топография и ориентиране в непозната местност
 • военно-медицинска подготовка
 • водолазна подготовка
 • парашутна подготовка
 • работа с различни средства за свръзка и комуникация
 • снайперска подготовка
 • обща физическа подготовка
 • специализирана физическа подготовка