МВР

ОД София

 

Административни услуги и дейност, извършвана от службата за административен контрол на чужденците – група ”Миграция” при ОДМВР-София

19 юни 2015

1. За граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства:
 - приемане на заявления и издаване на удостоверение за продължително пребиваване на гражданин на Европейския съюз и членовете на семейството му;
 - приемане на заявления и издаване на удостоверение за постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз и членовете на семейството му;
- приема заявления за издаване на картови носители на удостоверения за продължително и постоянно пребиваващи граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства в Република България съгласно Закона за българските лични документи
 - предоставяне на информация за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване и за други събития и факти, свързани с пребиваването на граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства в Република България.

2. За чужденци съгласно Закона за чужденците в Република България:
- адресна регистрация на чужденци;
- заверка на покана-декларация за частни и бизнес посещения на чужденци в Република България;
- разрешение за продължително пребиваване – за срок до 6 месеца или до 1 година;
- разрешение за дългосрочно пребиваване на чужденец;
- разрешение за постоянно пребиваване – безсрочно;
- издаване на български лични документи за чужденци в Република България;
- предоставяне на информация за удостоверяване наличието на чуждо гражданство, за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България;

 

Адрес:
гр. София, ул.”Гео Милев” №71 (в сградата на ОДМВР-София), п.к. 1574
e-mail: [email protected]


Гишета за административно обслужване:

     Работно време: 08:30 – 12:00 часа   13:00 – 17:30 часа.

      Телефони: 02982 50-33; 02982 50-36; 02982-50-38

 


1.Приемане на заявления и издаване на удостоверение за продължително пребиваване на гражданин на Европейския съюз и членовете на семейството му.

2.Приемане на заявления и издаване на удостоверение за постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз и членовете на семейството му.

3.Приемане на заявления за издаване на картови носители на удостоверения за продължително и постоянно пребиваващи граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства в Република България съгласно Закона за българските лични документи.

4.Предоставяне на информация за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване и за други събития и факти, свързани с пребиваването на граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства в Република България.

 

 

 23 май 2017 | 17:16