МВР

ОД София

 

Удостоверения и документи, издавани на чужденци

22 юни 2015

1.Адресна регистрация на чужденци.

2.Заверка на покани – декларации за посещения на чужденци в Република България.

3. Издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденец в Република България.

4.Издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България.

5.Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденец в Република България.

6. Издаване на българските лични документи за чужденци.

7.Предоставяне на информация за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване и за други събития и факти, свързани с пребиваването на граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства в Република България.

8.Обявява национални документи за пътуване и български лични документи чужденци и граждани на ЕС за невалидни при изгубване, кражба или унищожаване.

 

 

Полезна информация:


• Закон за чужденците в Република България   (.pdf)
• Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим   (.doc)
• Закона за българските лични документи (.pdf)
• Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси(.pdf)

 

Заявления:

Заявление за продължанане на пребиваването на чужденец в Република България zajavl1.pdf(.pdf)
Заявление за дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България (.pdf)
Заявление за постоянно пребиваване на чужденец в Република България  (.pdf)
Заявление за продължително пребиваване на чужденец в Република България (.pdf)
 

 23 май 2017 | 17:16