МВР

ОД София

 

Доставка на 3 /три/ броя автомобили за нуждите на ОДМВР-София

18 юли 2019

По Споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност

Предложенията може да се представят в деловодството на ОДМВР-София на адрес: гр. София, ул.“Гео Милев“ 71 или да се изпратят на e-mail: [email protected]  в срок до 26.07.2019 г., включително.

           
На вниманието на сектор ФО УССД ОДМВР-София.

 

 

Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 1,56MB) - 18 юли 2019 12:13

 18 юли 2019 | 12:16