МВР

ОД София

 

05 май 2021

Кажи НЕ на агресията!

Колопоход на ученици от Костенец съвместно с представители на полицията и местната власт

Днес за 14-ти пореден път се проведе колопоход с маршрут от град Костенец до село Пчелин под надслов „Кажи НЕ на агресията!“. В традиционното мероприятие, организирано съвместно от РУ-Костенец и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, взеха участие 65 ученици от 5 до 7 клас от СУ „Св. Климент Охридски“, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец, ОУ “Константин Костенечки“, с. Костенец и ОУ “Христо Смирненски“,  гр. Момин проход.

В превантивната инициатива се включиха още инспектор Детска педагогическа стая Елица Малакова и инспектор Пътен контрол Благовест Ангелов от РУ-Костенец, както и кметът на Община Костенец Йордан Ангелов. Така по един здравословен и природосъобразен начин всички заедно заявиха своята непримиримост към агресията в обществото.

 


Изображения

 05 май 2021 | 14:33