МВР

ОД София

 

10 септември 2019

Срещи на началниците на районни управления на МВР с жителите на малките населени места

График за периода 09 – 13.09.2019 г.

1. Началник на РУ Ботевград:

- на 11.09.2019 г. от 10:00 ч. – с. Литаково, в кметството.

 

2. Началник на РУ Годеч:

- на 12.09.2019 г. от 14:00 ч. – с. Туден, в кметството.

3. Началник на РУ Елин Пелин:

- на 13.09.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Петково, в кметството.

4. Началник на РУ Етрополе: платен годишен отпуск (09-16.09.2019 г.)

 

5. Началник на РУ Ихтиман:

- на 11.09.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. – с. Венковец, в кметството.

 

6. Началник на РУ Костенец:

- на 13.09.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Горна Василица, в кметството.

 

7. Началник на РУ Костинброд:

- на 11.09.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Дръмша, с. Дреново и с. Понор - в кметството на с. Дръмша.

           

8. Началник на РУ Пирдоп:

- на 11.09.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. – с. Църквище, в кметството;

- на 11.09.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Карлиево, в кметството.

 

9. Началник на РУ Правец:

- на 12.09.2019 г. от 09:30 ч. – с. Равнище, в кметството;

- на 12.09.2019 г. от 10:30 ч. – с. Манаселска Река, в кметството;

- на 12.09.2019 г. от 11:30 ч. – с. Видраре, в кметството.

           

10. Началник на РУ Самоков:

- на 13.09.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Бели Искър, в кметството.

 

11. Началник на РУ Своге: 

- на 12.09.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Дружево, в кметството;

- на 12.09.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Миланово, в кметството.

12. Началник на РУ Сливница:

- на 12.09.2019 г. от 14:00 ч. – с. Владиславци, в кметството.

Изображения

 10 септември 2019 | 11:50