МВР

ОД София

 

20 октомври 2020

Срещи на началниците на районни управления на МВР с жителите на малките населени места

График за периода 19 – 23.10.2020 г.

1. Началник на РУ Ботевград:

- на 22.10.2020 г. от 10:00 ч. – с. Боженица, кметство;

- на 22.10.2020 г. от 12:00 ч. – с. Новачене, кметство.

 

2. Началник на РУ Годеч: през месец октомври няма да се извършва прием на граждани поради въведените мерки от Министъра на здравеопазването във връзка с КОВИД 19.

 

3. Началник на РУ Елин Пелин: във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД 19 са преустановени срещите с кметовете.

 

4. Началник на РУ Етрополе:

- на 22.10.2020 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. – с. Рибарица, кметство.

 

5. Началник на РУ Ихтиман: във връзка с въведената извънредна обстановка до 30.11.2020 г. няма да се провеждат срещи в малките и отдалечени населени места.

 

6. Началник на РУ Костенец:

- на 23.10.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Очуша, кметство.

 

7. Началник на РУ Костинброд:

- на 22.10.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Бучин Проход, кметство.

 

8. Началник на РУ Пирдоп: прием на граждани не се провежда поради въведената в страната извънредна епидемична обстановка и при спазване на издадените в тази връзка разпоредителни документи. След отмяната й приема ще продължи.

 

9. Началник на РУ Правец:

- на 23.10.2020 г. от 09:30 ч. – с. Разлив, кметство.

 

10. Началник на РУ Самоков:

- на 23.10.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Клисура, кметство.

 

11. Началник на РУ Своге: 

- на 22.10.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Дружево, кметство;

- на 22.10.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Миланово, кметство.

 

12. Началник на РУ Сливница:

- на 22.10.2020 г. от 14:00 ч. – с. Пожарево, кметство.

 

 

                                               

 

Изображения

 21 октомври 2020 | 13:42