МВР

ОД София

 

27 октомври 2020

Срещи на началниците на районни управления на МВР с жителите на малките населени места

График за периода 26 – 30.10.2020 г.

1. Началник на РУ Ботевград:

- на 28.10.2020 г. от 10:00 ч. – с. Литаково, кметство;

- на 28.10.2020 г. от 12:00 ч. – с. Гурково, кметство.

 

2. Началник на РУ Годеч: през месец октомври няма да се извършва прием на граждани поради въведените мерки от Министъра на здравеопазването във връзка с КОВИД 19.

 

3. Началник на РУ Елин Пелин: във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД 19 са преустановени срещите с кметовете.

 

4. Началник на РУ Етрополе:

- на 29.10.2020 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. – с. Лъга, кметство.

 

5. Началник на РУ Ихтиман: във връзка с въведената извънредна обстановка до 30.11.2020 г. няма да се провеждат срещи в малките и отдалечени населени места.

 

6. Началник на РУ Костенец: с оглед въведената извънредна епидемична обстановка временно се преустановяват ежеседмичните срещи с местната власт и населението.

 

7. Началник на РУ Костинброд:

- на 29.10.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Опицвет, кметство.

 

8. Началник на РУ Пирдоп: прием на граждани не се провежда поради въведената в страната извънредна епидемична обстановка и при спазване на издадените в тази връзка разпоредителни документи. След отмяната й приема ще продължи.

 

9. Началник на РУ Правец: поради въведената в страната извънредна епидемична обстановка се преустановяват приемите. След отмяната й приемите ще продължат.

 

10. Началник на РУ Самоков: отчитайки предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на COVID 19 не е предвидено осъществяване на приемна дейност до отпадане на необходимостта.

 

11. Началник на РУ Своге: 

- на 29.10.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Искрец, кметство;

- на 29.10.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Свидня, кметство.

 

12. Началник на РУ Сливница: не е планирано провеждане на срещи до нормализиране на епидемичната обстановка.

Изображения

 27 октомври 2020 | 09:48