МВР

ОД Стара Загора

 

ОДМВР - Стара Загора 12.07. 2021 г. 13.07. 2021 г. 14.07. 2021 г. 15.07. 2021 г. 16.07. 2021 г. Общо обслужени граждани за седмицата
БДС - ОДМВР 337 234 299 235 234 1339
Първо РУ - Стара Загора 176 147 107 111 108 649
Второ РУ - Стара Загора 154 121 130 104 114 623
РУ КАЗАНЛЪК 226 242 218 207 201 1094
РУ ЧИРПАН 74 71 46 63 57 311
РУ РАДНЕВО 48 36 26 32 26 168
РУ ГЪЛЪБОВО 21 18 21 21 32 113
Общо: 1036 869 847 773 772 4297
Общо обслужени граждани за седмицата: