МВР

ОД Стара Загора

 


ОДМВР - Стара Загора 23.11. 2020 г. 24.11. 2020 г. 25.11. 2020 г. 26.11. 2020 г. 27.11. 2020 г. Общо обслужени граждани за седмицата
БДС - ОДМВР 149 120 110 130 109 618
Първо РУ - Стара Загора 157 139 135 131 120 682
Второ РУ - Стара Загора 187 116 106 104 119 632
РУ КАЗАНЛЪК 167 142 160 136 130 735
РУ ЧИРПАН 72 56 29 34 49 240
РУ РАДНЕВО 58 45 43 39 31 216
РУ ГЪЛЪБОВО 35 47 29 21 25 157
Общо: 825 665 612 595 583 3280
Общо обслужени граждани за седмицата: