МВР

ОД Стара Загора

 

Районно управление - Гълъбово

адрес: гр.Гълъбово, ул."Георги Бенковски " №13

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа : 0418/ 62 531
                        0418/ 62 999

 

Приемно време на началник РУ: вторник 10:00 - 12:00 ч.

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
     всеки ден от 08:15 часа до 17:15 часа, без прекъсване