МВР

ОД Стара Загора

 

Пътна полиция

Сектор “Пътна полиция” организира, участва, подпомага и контролира дейността на РПУ в областта за  осигуряване безопасността на движението по пътищата.

Секторът осъществява дейността си в следните основни направления:
• регистрация и отчет на ППС и собствениците им 
• отчет на водачите на МПС  и издаване на свидетелства за управление на МПС 
• административно наказателна дейност
• организация на движение и превантивна дейност
• пътен контрол

 


  

Услуги

За контакт