МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР – Стара Загора през месец февруари 2019 г.

31 яну 2019

05 февруари 2019г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Княжевско, общ. Опан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Кравино, общ. Опан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

06 февруари 2019г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Яворово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Ракитница, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

07 февруари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Могилово, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Винарово, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

12 февруари 2019г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Колена, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Хрищени, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

13 февруари 2019г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Ковач, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Тополяне, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

14 февруари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Пряпорец, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Борилово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

19 февруари 2019г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Малка Верея, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Лясково, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

20 февруари 2019г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Дунавци, общ. Казанлък – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Копринка, общ. Казанлък – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

21 февруари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Тихомирово, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Знаменосец, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

26 февруари 2019г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Румяна, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

27 февруари 2019г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Тъжа, общ. Павел баня – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Габарево, общ. Павел баня – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

28 февруари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Столетово, общ. Опан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Бащино, общ. Опан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

 05 февруари 2019 | 14:20