МВР

ОД Стара Загора

 

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на Първо РУ-Стара Загора през месец август 2019 г.

31 юли 2019

с. Загоре, с. Бъдеще, с. Руманя, с. Братя Кунчеви, с. Пъстрен, с. Стрелец, с. Могила, с. Малко Кадиево

07.08.2019г (сряда)
10,00 ч. -11,00 ч. – с. Загоре, общ. Стара Загора – Димитър Димитров - началник на КП
11,10 ч. -12,00 ч. – с. Бъдеще, община Стара Загора – Димитър Димитров - началник на КП

28.08.2019г. (сряда)
10,30 ч. -10,40 ч. – с. Руманя, общ. Стара Загора - Николай Колев - началник на Първо РУ- Стара Загора
10,50 ч. -11,30 ч. – с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора – Николай Колев - началник на Първо РУ- Стара Загора

29.08.2019г. (четвъртък)
10,00 ч. -11,00 ч. – с. Пъстрен, общ. Опан – Жеко Костов – Началник Сектор „ОП”
11,10 ч. -12,00 ч. – с. Стрелец, общ. Опан – Жеко Костов – Началник Сектор „ОП”

30.08.2019г. (петък)
10,00 ч. -11,00 ч. – с. Могила, общ. Стара Загора – Мартин Ангелов - началник група ТП-изток
11,10 ч. -12,00 ч. – с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора – Мартин Ангелов - началник група ТП-изток

 31 юли 2019 | 14:13