МВР

ОД Стара Загора

 

31 декември 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ- Казанлък през месец януари 2019 г.

08 януари 2019 г. (вторник)
11:00-12:00 ч. – с. Тулово, общ. Мъглиж - ст.инспектор Пламен Митев – началник на Участък – Мъглиж;

11 януари 2019 г. (петък)
11:00-12:00 ч. – с. Габарево, общ. Павел баня - инспектор Георги Апостолов – ПИ в Участък – Павел баня;

16 януари 2019 г. (сряда)
11:00-12:00 ч. – с. Паничерево, общ. Гурково – ст. инспектор Марин Караиванов – ВПД началник на Участък – Гурково;

16 януари 2019 г. (сряда)
11:00-12:00 ч. – с. Черганово, общ. Казанлък – гл.инспектор Стойчо Крачолов – началник на РУ – Казанлък и гл.инспектор Павлин Коцев – началник сектор ОП;

18 януари 2019 г. (петък)
11:00-12:00 ч. – с. Дъбово, общ. Мъглиж - ст.инспектор Пламен Митев – началник на Участък – Мъглиж;

18 януари 2019 г. (петък)
11:00-12:00 ч. – с. Търничени, общ. Павел баня - инспектор Георги Апостолов – ПИ в Участък – Павел баня;

23 януари 2019 г. (сряда)
11:00-12:00 ч. – с. Едрево, общ. Гурково – ст. инспектор Марин Караиванов – ВПД началник на Участък – Гурково;

29 януари 2019 г. (вторник)
11:00-12:00 ч. – с. Шейново, общ. Казанлък – гл.инспектор Павлин Коцев – началник сектор ОП;
Изображения

 04 януари 2019 | 17:11