МВР

ОД Стара Загора

 

09 септември 2020

Функционални изпитания за интеграция на локални системи за оповестяване към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

     Уведомяваме гражданите, че на 10.09.2020 г., за времето от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат функционални изпитания за интеграция на локални системи за оповестяване към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, намиращи се в гр. Стара Загора, в района на фирми „КонтинИвеСт“ ООД и „Загорка“ АД. Изпитанията ще включват тестово излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.
Изображения

 09 септември 2020 | 11:36