МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на АНГЕЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ по чл.171 т.2А б.А от ЗДвП

25 фев 2021

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
Стара Загора, ул. “Промишлена” №  2, тел. 042 665 586
     
УРИ:122800-5246/24.02.2021г.                               

         
                                                        ДО АНГЕЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                                                        С.СВОБОДА
                                                        УЛ."СТРАНДЖА" № 4
                                                      
                                                     
                                                        
                                                     
                                                        
                                                         
                                  
                        

                                                   СЪОБЩЕНИЕ

          
                На основание чл. 61 от АПК Ви уведомяваме, че със заповед № 20-1228-001214 от 11/11/2020г. на Началник Сектор "Пътна полиция" Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А б.А от ЗДвП-прекратяване на регистрацията на лек амтомобил- марка "ВОЛВО" с рег. № СТ6470КК, за срок от 6 месеца  във връзка с образувана АНПр. № Д-513287/11.11.2020г. на сектор ПП.

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 23.02.2021г.                                                       
                                                                               Началник Сектор ПП
                                                                               Главен инспектор
                                                                                        /Бончо Славов/        
                                                                               
                                                                            
                                                                           
                                                                             
                                                                              
                                                                             

                                                                            

 25 февруари 2021 | 09:01