МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на Андрей Маринов Петров

21 май 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, ул. “Граф Игнатиев” №  16, тел. 042 665 434

Рег.№ 20004050-18.05.2020 г.


                                                                              ДО
                                                                              АНДРЕЙ МАРИНОВ ПЕТРОВ
                                                                              УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 69, 6,16
                                                                              ГР.СТАРА ЗАГОРА
                                                                                                                                                           
                                                   СЪОБЩЕНИЕ

         
               Уведомяваме Ви, че със заповед № 20002105 от 18/05/2020 г. на директора на ОДМВР- Стара Загора Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от РП - Стара Загора с № Р 112/2020 от  15.05.2020 г.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 18.05.2020 г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                     /М.Калъчева/

 21 май 2020 | 14:12