МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на Асен Асенов Ламбов

24 фев 2021

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, ул. “Граф Игнатиев” №  16, тел. 042 665 434

Рег.№ 21001947/19.02.2021 г.


                                                                              ДО
                                                                              АСЕН АСЕНОВ ЛАМБОВ
                                                                              УЛ. ИЛИНДЕН №16
                                                                              С.РЪЖЕНА ОБЩ. КАЗАНЛЪК
                                                                     
                                                                     

                                                                              
                                                                             
                                                                         
                    
                                                   СЪОБЩЕНИЕ
     
               Уведомяваме Ви, че със заповед № 21000952 от 19/02/2021 г. на директора на ОДМВР- Стара Загора Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило ПРЕДЛОЖЕНИЕ Р-5/2021 от 19.02.2021 г. на ОП - Стара Загора.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 19.02.2021 г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                     /М.Калъчева/

 24 февруари 2021 | 14:12