МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на Диан Динков Динев

26 фев 2021

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, ул. “Граф Игнатиев” №  16, тел. 042 665 434

Рег.№ 21002093/23.02.2021 г.


                                                                              ДО
                                                                              ДИАН ДИНКОВ ДИНЕВ
                                                                              С.  ТРЪНКОВО
                                                                              ОБЩ. РАДНЕВО
                                                                     
                                                                     

                                                                              
                                                                             
                                                                         
                    
                                                   СЪОБЩЕНИЕ
     
               Уведомяваме Ви, че със заповед № 21001007 от 23/02/2021 г. на директора на ОДМВР- Стара Загора Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило ПРЕДЛОЖЕНИЕ Р-101/2021 от 22.02.2021 г. на РП - Стара Загора.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 22.02.2021 г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                     /М.Калъчева/

 26 февруари 2021 | 09:38