МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ по чл.171 т.2А б.А от ЗДвП

21 май 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
Стара Загора, ул. “Промишлена” №  2, тел. 042 665 586
     
УРИ:122800-11534/15.05.2020г.                                        
                                                        НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ
                                                        ГР.СТАРА ЗАГОРА
                                                        УЛ."ЦАР КАЛОЯН" №36,ВХ.А,АП.39
                                                     
                                                        
                                                         
                                                        
                                                   

                                                   СЪОБЩЕНИЕ

          
                На основание чл. 61 от АПК Ви уведомяваме, че със заповед № 20-1228-000011 от 05/01/2020г. на Началник група в Сектор "Пътна полиция" Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А б.А от ЗДвП-прекратяване на регистрацията на МПС марка "Форд " с рег. № СТ7557ВВ за срок от 6 месеца  във връзка с образувана АНПр. № GA-47295/05.01.2020г. на сектор ПП.

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 18.05.2020г.                                                       
                                                                               Началник Сектор ПП
                                                                               Гл.инспектор
                                                                                                 /Б.Славов/
                                                                            
                                                                           
                                                                             
                                                                              
                                                                             

                                                                            

 21 май 2020 | 11:22