МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на Нешко Михаилов Бисеров

24 фев 2021

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, ул. “Граф Игнатиев” №  16, тел. 042 665 434

Рег.№ 21002014/22.02.2021 г.


                                                                              ДО
                                                                              НЕШКО МИХАИЛОВ БИСЕРОВ
                                                                              МЕСТ. ЧЕРНИЧЕВА МАХАЛА 170
                                                                              ГР. ДИМИТРОВГРАД
                                                                     
                                                                     

                                                                              
                                                                             
                                                                         
                    
                                                   СЪОБЩЕНИЕ
     
               Уведомяваме Ви, че със заповед № 21000981 от 22/02/2021 г. на директора на ОДМВР- Стара Загора Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило ПРЕДЛОЖЕНИЕ Р-95/2021 от 17.02.2021 г. на ТО - Чирпан.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 22.02.2021 г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                     /М.Калъчева/

 24 февруари 2021 | 16:43