МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за налагане на ПАМ на РОСТИСЛАВ ДИМИТРОВ УЗУНОВ по чл.171 т.1 б.Б от ЗДвП

25 фев 2021

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – СТАРА ЗАГОРА
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
Стара Загора, ул. “Промишлена” №  2, тел. 042 665 586
     
УРИ:122800-5044/19.02.2021г.                
                        
                                                        РОСТИСЛАВ ДИМИТРОВ УЗУНОВ
                                                        ГР.СТАРА ЗАГОРА,УЛ."ЗАГОРКА",
                                                        ЖК."ЖЕЛЕЗНИК" №9,ВХ.А,ЕТ.5,АП.24
                                                
                                                       
                                                     
                                                        
                                                     
                                                        
                                                         
                                                        
                                                
                                                   СЪОБЩЕНИЕ

          
                На основание чл. 61 от АПК Ви уведомяваме, че със заповед № 21-1228-00008 от 01/01/2021г. на Началник Сектор "Пътна полиция" Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1 б.Б от ЗДвП-във връзка с образувана АНПр. № GA-307016/01.01.2021г. на сектор ПП.

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 18.02.2021г.                                                       
                                                                               Началник Сектор ПП
                                                                               Главен инспектор
                                                                                        /Бончо Славов/
                                                                               
                                                                               
                                                                            
                                                                           
                                                                             
                                                                              
                                                                             

                                                                            

 25 февруари 2021 | 09:05