МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на ПАМ на Алексей Атанасов Стефанов

19 фев 2021


УРИ: 123800-482-19.02.2021 г.

                                                                              ДО
                                                                              АЛЕКСЕЙ АТАНАСОВ СТЕФАНОВ
                                                                              УЛ.МАРШАЛ БИРЮЗОВ № 89
                                                                              С. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩ. КОЗЛОДУЙ,
                                                                              ОБЛ.ВРАЦА
                                                                             
                                                             
                                                                                            
                                                  СЪОБЩЕНИЕ

                        Уведомяваме Ви, че със заповед № 21000920 от 18/02/2021 г. на зам.-директора на ОДМВР- Стара Загора е отменена наложената Ви принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило писмо от РП - Ст. Загора с № Р-94/2020г. от 17.02.2021г.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 19/02/2021 г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                    /М.Калъчева/

 01 март 2021 | 11:05