МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на ПАМ на Сашо Асенов Асенов

01 мар 2021


УРИ: 21001085-25.02.2021 г.


                                                                              ДО
                                                                              САШО АСЕНОВ АСЕНОВ
                                                                              УЛ. АТАНАС ДИМИТРОВ № 46
                                                                              ГР. НОВА ЗАГОРА,
                                                                              ОБЛ. СЛИВЕН
                                                                             
                                                             
                                                                                            
                                                  СЪОБЩЕНИЕ

                        Уведомяваме Ви, че със заповед № 21001085 от 25/02/2021 г. на зам.-директора на ОДМВР- Стара Загора е отменена наложената Ви принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило писмо от РП - Ст. Загора с № Р-29/2020г. от 23.02.2021г.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 25/02/2021 г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                    /М.Калъчева/

 02 март 2021 | 11:19