МВР

ОД Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на ПАМ на Ясен Василев Попов

19 фев 2021


УРИ: 1238р-111-10.02.2021 г.

                                                                              ДО
                                                                              ЯСЕН ВАСИЛЕВ ПОПОВ
                                                                              УЛ.ГЕН.СТОЛЕТОВ № 18-1-4
                                                                              ГР.СТАРА ЗАГОРА
                                                                             
                                                                             
                                                             
                                                                                            
                                                  СЪОБЩЕНИЕ

                        Уведомяваме Ви, че със заповед № 21000708 от 09/02/2021 г. на зам.-директора на ОДМВР- Стара Загора е отменена наложената Ви принудителна административна мярка по чл.75 т.3 от ЗБЛД (Закон за българските лични документи) по постъпило писмо от РП - Ст. Загора с № Р-98/2020г. от 08.02.2021г.

 Можете да оспорите мярката по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата: 10/02/2021 г.

                                                                            Началник сектор БДС :  ( п )
                                                                                                                    /М.Калъчева/

 19 февруари 2021 | 17:08