МВР

ОД Стара Загора

 

31 дек 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР – Стара Загора през месец януари 2019 г.

02 януари 2019г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Кирилово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Богомилово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

03 януари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Бъдеще, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Памукчии, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

08 януари 2019г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Арнаутито, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Калояновец, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

09 януари 2019г. (сряда)

14.00 ч.-15.00 ч.– с. Пшеничево, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

10 януари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Тулово, общ. Мъглиж – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Змейово, общ. Мъглиж – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

15 януари 2019г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Средец, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Ястребово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

16 януари 2019г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Петрово, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Маджерито, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

17 януари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Преславен, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Калитиново, общ. Стара Загора – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

20 януари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Даскал Атанасово, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Диня, общ. Раднево – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

23 януари 2019г. (сряда)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Юлиево, общ. Мъглиж – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Дъбово, общ. Мъглиж – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

24 януари 2019г. (четвъртък)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Партизанин, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

29 януари 2019г. (вторник)
14.00 ч.-15.00 ч.– с. Свобода, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;
15.15 ч.-16.15 ч.– с. Винарово, общ. Чирпан – двама служители от ОДМВР – Стара Загора;

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец януари 2019 г.

22 януари 2019 г. (вторник)
10:00ч. в с. Медникарово, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Добромир Добрев – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Искрица, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Добромир Добрев – мл.ПИ;

10:00ч. в с. Мусачево, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:00ч. в кв. Митьо Станев, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;

23 януари 2019 г. (сряда)
10:00ч. в с. Обручище, общ.Гълъбово - гл.инспектор Светослав Боев – началник на РУ – Гълъбово и Георги Кехайов – ПИ;
11:00ч. в с. Мъдрец, общ.Гълъбово - гл.инспектор Светослав Боев – началник на РУ – Гълъбово и Добромир Добрев – мл.ПИ;

10:00ч. в с. Главан, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Мирослав Костов – мл.ПИ;
11:00ч. в с. Помощник, общ.Гълъбово - ст.инспектор Антон Проданов – ВПД началник група КП и Мирослав Костов – мл.ПИ;

09:30ч. в с. Априлово, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
10:30ч. в с. Великов, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;
11:30ч. в с. Разделна, общ.Гълъбово - ст.инспектор Таня Георгиева – началник на група ОП и Стефан Колев – мл.ПИ;

31 дек 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Чирпан през месец януари 2019 г.

08 януари 2019 г. (вторник)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Спасово, общ. Чирпан – ст.инспектор Юлиан Петров - началник на група КП;
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Зетьово, общ. Чирпан – ст.инспектор Иван Димитров - началник на група ОП;

09 януари 2019 г. (сряда)
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Свобода, общ. Чирпан – гл.инспектор Красимир Борисов - началник на РУ - Чирпан;
10.00 ч.-12.00 ч.– с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови – ст.инспектор Недялко Петров - началник на Участък - Братя Даскалови;

15 януари 2019 г. (вторник)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Рупките, общ. Чирпан – ст.инспектор Иван Димитров - началник на група ОП;

16 януари 2019 г. (сряда)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Партизанин, общ. Чирпан – гл.инспектор Красимир Борисов - началник на РУ - Чирпан;

22 януари 2019 г. (вторник)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Оризово, общ. Чирпан – ст.инспектор Юлиан Петров - началник на група КП;

23 януари 2019 г. (сряда)
14.00 ч.-16.00 ч.– с. Черна гора, общ. Братя Даскалови – ст.инспектор Недялко Петров - началник на Участък - Братя Даскалови;

31 дек 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ- Казанлък през месец януари 2019 г.

08 януари 2019 г. (вторник)
11:00-12:00 ч. – с. Тулово, общ. Мъглиж - ст.инспектор Пламен Митев – началник на Участък – Мъглиж;

11 януари 2019 г. (петък)
11:00-12:00 ч. – с. Габарево, общ. Павел баня - инспектор Георги Апостолов – ПИ в Участък – Павел баня;

16 януари 2019 г. (сряда)
11:00-12:00 ч. – с. Паничерево, общ. Гурково – ст. инспектор Марин Караиванов – ВПД началник на Участък – Гурково;

16 януари 2019 г. (сряда)
11:00-12:00 ч. – с. Черганово, общ. Казанлък – гл.инспектор Стойчо Крачолов – началник на РУ – Казанлък и гл.инспектор Павлин Коцев – началник сектор ОП;

18 януари 2019 г. (петък)
11:00-12:00 ч. – с. Дъбово, общ. Мъглиж - ст.инспектор Пламен Митев – началник на Участък – Мъглиж;

18 януари 2019 г. (петък)
11:00-12:00 ч. – с. Търничени, общ. Павел баня - инспектор Георги Апостолов – ПИ в Участък – Павел баня;

23 януари 2019 г. (сряда)
11:00-12:00 ч. – с. Едрево, общ. Гурково – ст. инспектор Марин Караиванов – ВПД началник на Участък – Гурково;

29 януари 2019 г. (вторник)
11:00-12:00 ч. – с. Шейново, общ. Казанлък – гл.инспектор Павлин Коцев – началник сектор ОП;

31 дек 2018

ЗА ОД НА МВР Стара Загора

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО