МВР

ОД Стара Загора

 

03 юли 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на служители от ОДМВР-Стара Загора през месец юли 2019 г.

с. Опан, с. Венец, с. Енина, с. Хаджидимитрово, с. Землен, с. Боздуганово, с. Найденово, с. Малко дряново, с. Зетьово, с. Златна ливада, и др.

02 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Опан, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Венец, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

03 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Енина, община Казанлък – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН 11,15ч. -12,15ч. – с. Хаджидимитрово, община Казанлък – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

04 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Землен, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН 11,15ч. -12,15ч. – с. Боздуганово, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

09 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Найденово, община Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Малко Дряново, община Братя Даскалови – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

10 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Зетьово, община Чирпан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Златна ливада, община Чирпан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

11 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Диня, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН 11,15ч. -12,15ч. – с. Даскал Атанасово, община Раднево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

16 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Малка Верея, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Лясково, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

17 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Богомилово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Кирилово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

18 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Едрево, община Николаево – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Паничерево, община Гурково – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

23 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Змейово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Хрищени, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

24 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Тракия, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Бял извор, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

25 юли 2019 г. (четвъртък)
10,00ч. -11,00ч. – с. Памукчии, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Петрово, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

30 юли 2019 г. (вторник)
10,00ч. -11,00ч. – с. Кравино, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Пъстрен, община Опан – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

31 юли 2019 г. (сряда)
10,00ч. -11,00ч. – с. Горно Ботево, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН
11,15ч. -12,15ч. – с. Плоска могила, община Стара Загора – служител от ПП, от ОКП и от РДПБЗН

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ- Казанлък през месец юли 2019 г.

с. Ягода, с. Конаре, с. Средногорово, с. Търничени, с. Тулово, с. Лява река, с. Тъжа, с. Ясеново

09 юли 2019 г. (вторник)
11,00-12,00 ч.- с. Ягода – Началник У-Мъглиж – ст. инсп. Хр. Христов

10 юли 2019 г. (сряда)
11,00-12,00 ч. - с. Конаре – Началник У Гурково - ст. инсп. М. Караиванов

17 юли 2019 г. (сряда)
11,00-12,00 ч. - с. Средногорово – Началник сектор ОП - гл. инсп. П. Коцев

19 юли 2019 г. (петък)
11,00-12,00 ч. - с. Търничени – ВПД Началник У Павел баня - ст. инсп. Г. Апостолов

23 юли 2019 г. (вторник)
11,00-12,00 ч. - с. Тулово – Началник У-Мъглиж – ст. инсп. Хр. Христов

24 юли 2019 г. (сряда)
11,00-12,00 ч. - с. Лява река – Началник У Гурково - ст. инсп. М. Караиванов

26 юли 2019 г. (петък)
11,00-12,00 ч. - с. Тъжа – ВПД Началник У Павел баня - ст. инсп. Г. Апостолов

31 юли 2019 г. (сряда)
11,00-12,00 ч. - с. Ясеново – Началник сектор ОП - гл. инсп. П. Коцев

02 юли 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на Първо РУ-Стара Загора през месец юли 2019 г.

с. Хрищени, с. Змейово, с. Кравино, с. Княжевско, с. Преславен, с. Калитиново, с. Оряховица, с. Братя Кунчеви

3 юли 2019 г. (сряда)
10,00 ч. -11,00 ч. – с. Хрищени, общ. Стара Загора – Димитър Димитров - началник на КП
11,10 ч. -12,00 ч. – с. Змейово, община Стара Загора – Димитър Димитров - началник на КП

11 юли 2019г. (четвъртък)
10,00 ч. -11,00 ч. – с. Кравино, общ. Опан - Жеко Костов - началник на сектор ОП
11,10 ч. -12,00 ч. – с. Княжевско, общ. Опан – Жеко Костов - началник на сектор ОП

17 юли 2019 г. (сряда)
10,30 ч. -10,40 ч. – с. Преславен, общ. Стара Загора – Николай Колев - началник на Първо РУ- Стара Загора
10,50 ч. -11,30 ч. – с. Калитиново, общ. Стара Загора – Николай Колев - началник на Първо РУ- Стара Загора

31 юли 2019 г. (сряда)
10,00 ч. -11,00 ч. – с. Оряховица, общ. Стара Загора – Мартин Ангелов - началник група ТП-изток
11,10 ч. -12,00 ч. – с. Братя Кунчеви , общ. Стара Загора – Мартин Ангелов - началник група ТП-изток

02 юли 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките населени места на територията на РУ-Гълъбово през месец юли 2019г.

с. Обручище, с. Мъдрец, с. Априлово, с. Великово, с. Разделна, с. Медникарово, с. Искрица, с. Мусачево, кв. „М. Станев“, с. Главан, с. Помощник

23 юли 2019г. (вторник)
10,00 ч. – с. Обручище, община Гълъбово – Началник РУ – Светослав Боев, ПИ Г. Кехайов
11,00 ч. - с. Мъдрец, община Гълъбово - – Началник РУ – Светослав Боев, Мл. ПИ Д. Добрев
09,30 ч. – с. Априлово, община Гълъбово - Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Ст. Колев
10,30 ч. – с. Великово, община Гълъбово - Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Ст. Колев
11,30 ч. – с. Разделна, община Гълъбово - Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Ст. Колев

24 юли 2019г. (сряда)
10,00 ч. - с. Медникарово, община Гълъбово – ВНД Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ Д. Добрев
11,00 ч. - с. Искрица, община Гълъбово – ВНД Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ Д. Добрев
10,00 ч. - с. Мусачево, община Гълъбово – Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Ст. Колев
11,00 ч. – кв. „М. Станев“, община Гълъбово – Началник група ОП – Таня Георгиева, Мл. ПИ Ст. Колев

25 юли 2019г. (четвъртък)
10,00 ч. - с. Главан, община Гълъбово – ВНД Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ М. Костов
11,00 ч. - с. Помощник, община Гълъбово – ВНД Началник група КП – Антон Проданов, Мл. ПИ М. Костов

02 юли 2019

ЗА ОД НА МВР Стара Загора

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО