МВР

ОД Стара Загора

 

13 сеп 2021

Служители на РД ПБЗН – Стара Загора са наградени по повод професионалния им празник

По повод професионалния празник на пожарникарите - 14 септември за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати, за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения награди от министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР, директора на ГД ПБЗН и директора на РД ПБЗН получиха 32-ма служители от РД ПБЗН – Стара Загора. Наградите връчи директорът на РД ПБЗН – Стара Загора комисар Стоян Колев на тържествена церемония, която се проведе в двора на дирекцията в областния град.
До 19-ти септември се провежда „Седмица на пожарната безопасност“. В рамките на същата във всички Районни служби по пожарна безопасност и защита на населението в област Стара Загора се провеждат дни на отворените врати. От 09:30 часа до 12:00 часа гражданите имат възможност да разгледат сградите и техниката. Пожарните служби в гр. Стара Загора и гр. Казанлък провеждат и изложба на детски рисунки, фотоизложба на противопожарна тематика, както и представяне на музейни експонати и предмети свързани с историята и развитието на пожарното дело в град Стара Загора. Гражданите биха могли да ги разгледат от 09:30 до 12:00 часа. Предвидена е възможност за провеждане на демонстрации на пожарна техника след предварителна уговорка с представители на пожарните служби.
При провеждането на всички мероприятия на РД ПБЗН-Стара Загора се спазват приетите противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването.

Организация на движението във връзка с честването на 144 години от Шипченската епопея

ОДМВР – Стара Загора предупреждава, че във връзка с тържественото честване на 144 години от Шипченската епопея е създадена следната организация за движение: от 07.00 часа до 15.00 часа утре /21.08.2021 г./ пътят Шипка-Бузлуджа ще бъде затворен за движение. Шипченският проход няма да бъде затворен за движение.

Предвид епидемичната обстановка в страната, тази година няма да се проведе възстановка на връх Шипка. Програмата включва поднасяне на венци на Паметника. Създадена е организация за опазване на обществения ред и сигурност по време на честването. За да бъдат предотвратени допълнителни затруднения за преминаващите автомобили, е създадена организация за паркиране на автомобилите и автобусите, превозващи участниците в тържествата на пътя Шипка-Бузлуджа.

ОДМВР – Стара Загора апелира към всички водачи на МПС, които ще преминават през прохода Шипка по време на тържествата, да се движат с разумна скорост, с повишено внимание и да изпълняват стриктно указанията на полицейските служители.

20 авг 2021

С цел недопускане на пожари в Районните управления в област Стара Загора бяха проведени срещи с кметовете на населени места и представители на земеделски кооперации

Във връзка с усложнената пожарна обстановка в полските и горски масиви, както и в земеделските земи, във всички Районни полицейски управления на територията на област Стара Загора, бяха проведени работни срещи с кметовете на населени места, представители на земеделски кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопанска техника, обработващи селскостопански земи. Целта на разговорите бе да се засили бдителността им по отношение на пожарната безопасност. На работните срещи бе припомнено, че основните причини за възникване на горски пожари са: небрежна непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления. Най-честите причини са:
- Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове, попаднали в узрели жита, сухи растения и слама, те лесно могат да се запалят;
- Небрежно боравене с огън от работници, пастири и туристи;
- Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората и земеделските площи;
- Детска игра с огън;
- Самозапалване на вещества и материали;
- Природни явления /мълнии/. Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите;
- Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви.
- Умисъл!!!
Акцентирано бе че, за да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:
- Не е допустимо изхвърлянето на незагасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.
- Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. /Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки - /предварително/ от гума или /на място / от зелени клони, с които да действате в случай на пожар/.
- Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места.

18 авг 2021

Презентация „Горски пожари-управление на сили и средства“ бе представена днес пред представители на ловните сдружения в област Стара Загора

Форумът се проведе в ОДМВР-Стара Загора на 6 август 2021 година.
„Благодаря Ви, че се отзовахте на поканата и присъствате на днешната среща“, се обърна към представителите на ловните сдружения директорът на ОДМВР – Стара Загора ст. комисар Николай Колев и ги призова при пожар веднага да сигнализират, за да се предприемат действия възможно най-скоро.
Инспектор Ивайло Илиев от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в презентация обобщи най-важните действия при сигнал за пожар, както и мерки за безопасност при гасене на горски пожари. Сред тях са да има пряка видимост и връзка между участниците в гасенето и да се изпълняват разпорежданията на ръководителя на място.
Инспектор Илиев припомни, че паленето на огън на разстояние по-малко от 100 метра от горски територии е забранено и добави, че най-важно е да се подаде сигнал към 112 и да се съдейства да се ориентират точно екипите на пожарната, за да могат да стигнат максимално бързо до мястото.

06 авг 2021

ЗА ОД НА МВР Стара Загора

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО