МВР

ОД Търговище

 
03.08.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
04.08.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане  на заявления за издаване на български лични документи

05.08.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
06.08.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане  на заявления за издаване на български лични документи
07.08.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
10.08.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане  на заявления за издаване на български лични документи
11.08.2020 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи