МВР

ОД Търговище

 

04.01.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
05.01.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
06.01.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
07.01.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
08.01.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
11.01.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
12.01.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
13.01.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
14.01.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
15.01.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи