МВР

ОД Търговище

 

08.07.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
09. 07.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
12. 07.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документ
13. 07.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане  на заявления за издаване на български лични документии


14. 07.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
15. 07.2021 г.- Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
16.07.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
19.07.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
20.07.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
21.07.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
22.07.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
23.07.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
26.07.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
27.07.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи
28.07.2021 г. - Информация за натовареността на звената БДС при приемане на заявления за издаване на български лични документи