МВР

ОД Търговище

 

Пазарна консултация за доставка на гориво за отопление за нуждите на ОДМВР-Търговище - газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра - до 0,1%

08 дек 2016

СЪОБЩЕНИE за удължаване на срока за оферти 

Пазарна консултация

Техническо предложение - Приложение 1

Ценова оферта - Приложение 2

Декларации - Приложения 3, 4, 5 и 6

Проект на договор - Приложение 7

Протокол

 23 май 2017 | 17:27