МВР

ОД Търговище

 

07 ноември 2019

На 8 ноември – Архангеловден, българската полиция отбелязва своя професионален празник

Поздравление към служителите на областната дирекция на МВР-Търговище от директора й ст. комисар Николай Ненков


Уважаеми колеги,


За мен е чест да ви поздравя с професионалния празник на българската полиция 8 ноември – Деня на св. Архангел Михаил, и да отправя своите искрени благопожелания към вас и вашите семейства! Използвам празничния повод, за да благодаря на всеки един от вас за избора ви да работите в системата на МВР, както и за убедеността и постоянството, с които отстоявате този ваш избор в служба на гражданите и обществото - независимо от всички трудности, които преодолявате.

И тъй като празниците са и повод за равносметка, бих искал да отбележа, че заслугата за много добрите постижения в основни приоритетни области от дейността на дирекцията ни е на всички вас. Нашата професия и работата ни несъмнено не са от леките. Отговорността ни е огромна, предизвикателствата пред нас се множат, както и обществените изисквания и очаквания. Убеден съм, че ще  продължите напред с досегашния хъс и себераздаване, които ежедневно влагате в работата си, и вярвам, че това ще бъде оценено подобаващо от гражданите, чийто здраве, живот и имущество сме призвани да защищаваме. А доверието на обществото е най-доброто  признание за усилията, които полагаме, за да осъществим успешно своята кауза и мисия.

Позволете ми още веднъж да ви поздравя и да пожелая здраве и благополучие на вас и на близките ви.  Защото хората до нас с подкрепата, разбирането и съпричастността си ни дават сили по-леко да превъзмогнем напрежението, умората, стреса – чест спътник на нашата работа, в която понятието работно време обикновено е само условна величина.

Честит празник, скъпи колеги!


******
Още за празника:

Честването на 8 ноември като професионален празник на българските полицаи е въведено през 1924 г. по инициатива на софийския градоначалник о.з. подполковник Георги Кисьов. За определяне на светеца-патрон на полицията, е потърсена консултация от Светия синод, и след обсъждане е избран Св. Архангел Михаил - предводител на небесното войнство, защитник на онеправданите и страдащите. Писменото мнение на Митрополит Стефан изяснява:"Всички ангели, които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта, се намират под началството на великия Архистратег Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт, дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда за патронен празник на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и свободата на гражданите”.
Денят се е отбелязвал до 1943 год. С решение на Министерския съвет е възстановен като празник на полицията през 1998 год.

******
Послучай тазгодишния празник на полицията за съществен принос при изпълнение на професионалните си задачи със заповед на директора на областната дирекция на МВР с „Писмена похвала“ са наградени: гл. инсп. Иван Александров, впд началник на РУ-Търговище, и още трима служители в същото управление - гл. инсп. Светлин Петев, началник на сектор „Криминална полиция“; ст. инсп. Кирил Кирилов, началник на група „Териториална полиция“ в сектор „Охранителна полиция“; и ст. инсп. Димитър Боянов,  началник на група „Охрана на обществения ред“ в същия сектор.


Изображения

 13 ноември 2019 | 10:21