МВР

ОД Търговище

 

97 случая на неизползване на обезопасителни средства при движение на МПС са установени за седмица по пътищата в област Търговище

Превантивната акция е част от календара на TISPOL


През изминалата седмица в област Търговище, както и в цялата страна,  бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на използването на обезопасителни средства от водачите и пътниците в моторните превозни средства.  Тя бе осъществена едновременно на територията на всички страни, членки на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция – TISPOL, чийто член е и Република България.

Основният акцент в контролната дейност на пътните полицаи  бе използването на обезопасителни колани от пътниците и водачите на МПС, на каски от водачите и пътниците на мотоциклети, и на обезопасителни столчета в колите при превозването на деца, тъй като по данни на TISPOL неизползването на обезопасителни средства значително увеличава риска от смърт или траен травматизъм при настъпването на пътен инцидент.

По време на акцията контролните органи са проверили по пътищата на област Търговище 372 МПС. Констатираните от тях нарушения са общо 97. Най-много са установените случаи, когато водачи не ползват по време на движение обезопасителен колан – 68. По-често са констатирани пътници на задните седалки на МПС, които не поставят обезопасителен колан – 18 такива нарушения, срещу 11 случая на пътници на предна седалка без предпазен колан.  Данните от проверките сочат, че обикновено водачите спазват изискването да превозват децата в обезопасителни столчета – от проверени 26 автомобила с деца са установени само 3 случая, когато малчуганите не се возят в обезопасителни системи. От проверени 8 водача на мотоциклети е установено, че всички те управляват с поставени предпазни каски.

В хода на специализираната операция са установени 5 случая на управление на МПС под въздействието на наркотични вещества(канабис, амфетамин, метамфетамин) – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс, и 2 случая на шофиране с концентрация на алкохол в издишания въздух над 1,2 промила – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.

19 мар 2019

В Търговище продължава информационната кампания сред възрастните хора за противодействие на телефонните измами

Темата бе сред най-дискутираните на проведена среща в пенсионерски клуб в града за отчитане на дейността на полицията през 2018 г. в обслужвания район
Отчет за дейността си през 2018 г. в Клуба на пенсионера „Ст. Караджа“ в гр. Търговище направи полицейски инспектор Митко Петров от РУ-Търговище.  В срещата с гражданите  участваха още началникът на РУ-Търговище гл. инсп. Станислав Станков и началникът на сектор „Охранителна полиция“ в управлението гл. инсп. Тошко Костадинов. Те разговаряха по актуални теми на престъпността, безопасността на движението и превенцията с 40 души от третата възраст, живеещи в обслужвания от полицейския инспектор микрорайон, обхващащ квартал „Изток“ и участъци от централната и северната част на областния център.

През годината за различни престъпления и правонарушения в микрорайона са регистрирани 45 заявителски материала, като са разкрити 23 престъпления – сподели инсп. Митко Петров. През 2018 г. в района са проведени 25 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност. За отчетния период са съставени 23 акта за установяване на административни нарушения, най-вече – по Закона за движение по пътищата и по Закона за българските лични документи. Най-характерни за района престъпления са кражбите, унищожаването и повреждането на имущество и телефонните измами.

    Логично темата за въвеждане в заблуждение чрез обаждане на стационарен телефон под претекст да бъде оказано съдействие на полицията бе много коментирана сред аудиторията предвид факта, че потърпевши от измамните схеми са предимно пенсионери. Полицейските служители отново им разясниха, че не трябва да се поддават на подобни внушения и не трябва да предоставят пари и ценности на непознати, тъй като полицията никога не търси финансово съдействие от гражданите при провеждане на операции за задържане на извършители на престъпления. Пенсионерите бяха посъветвани в случай, че разполагат с по-големи суми пари, да не ги съхраняват в домовете си, а в банков офис. Бяха им разяснени накратко основните най-често използвани от измамниците престъпни схеми, както и как трябва да действат, ако получат телефонно обаждане с искане за пари.

Хората от третата възраст проявиха голяма активност, като задаваха въпроси и направиха някои предложения, свързани най-вече с подобряване на безопасността на движението в района – за ограничаване управлението на велосипеди в пешеходната зона, защото понякога то е опасно за минувачите; за това по отделни улици с интензивен трафик в централната градска част да бъде въведено еднопосочно движение на МПС, както и за по-строги санкции спрямо водачи, паркиращи автомобилите си върху тротоари или зелени площи.  „Тази среща е много важна за нас, защото  чрез нея ние освен оценка от обществото за работата си получаваме и възможност да се запознаем „от първа ръка“ с вашите сигнали и предложения“ – каза гл. инсп. Станислав Станков и призова събралите се да бъдат бдителни и по отношение на хора, осъществяващи пряк контакт с тях, представящи се за инкасатори, за представители на различни организации, за извършители на различни ремонтни дейности, и да не им се доверяват в аванс, преди да се убедят в тяхната самоличност. Той увери хората от третата възраст, че полицейските служители своевременно ще вземат отношение по повдигнатите на срещата въпроси, касаещи дейността им, а когато сигналите са в компетентността на други институции, те ще бъдат информирани за това по надлежния ред.


18 мар 2019

Много добра оценка на ръководството на МВР за работата на служителите на ОД МВР-Търговище през 2018 г.

За поредна година областната дирекция е на едно от челните места в страната по процент на разкриваемост на престъплениятаЗам.-директорът на  ГД „Национална полиция“ ст. комисар Благородна Макева взе участие в работното съвещание на ръководния състав на ОД МВР-Търговище. Гост на годишния анализ бе и заместник-окръжният прокурор в Търговище Николай Казаков.

Директорът на областната структура ст. комисар Николай Ненков  запозна присъстващите с постигнатите през миналата година резултати от дейността й. Анализът сочи леко увеличение на броя на регистрираните през 2018 г. в област Търговище престъпления спрямо предходната година, както и увеличен процент на тяхната разкриваемост. За отчетния период на 2018 г. в ОДМВР - Търговище общо по криминална и икономическа линия са регистрирани  2756  заявителски материала - срещу 2467 за 2017 г. От тях престъпления са 1348, срещу 1339 за 2017 г., което представлява незначително увеличение от 0,7%. Разкритите престъпления през годината са 934, а през 2017 г. са били 894. Постигнат е висок процент на разкриваемост -69,29 % (през 2017 г. той е бил 66,77 %.)

Структурата на конвенционалната престъпност е устойчива и запазена от предишни години, като с най-голям дял са престъпленията против собствеността  - 46.48 %, а с най-малък дял с - престъпленията против личността - 5.39 %. Отчита се намаление с 5,80%  на престъпленията срещу личността в сравнение с 2017 г. Тежките криминални престъпления против личността са единични случаи и имат предимно битов характер. През 2018 г. в област Търговище са регистрирани две убийства, като и двете са разкрити.

 Налице е спад с 50% на регистрираните грабежи - през 2018 г. са регистрирани  3 такива  престъпления, 2 от които са разкрити, докато през 2017 г. е в областта са регистрирани 6 такива престъпления, 4 от които са разкрити. С най-голям относителен дял в структурата на  конвенционалната престъпност продължават да са кражбите – 405 за 2018 г. С близо 19 процента за отчетния период са намалели взломните  кражби: 44 за 2018 г. при 54 – за 2017.

През периода в областта са регистрирани 26 телефонни измами. В 12 от случаите са установени куриерите(т. нар. „мулета“), на които са повдигнати обвинения. При тези измами потърпевшите са ощетени на обща стойност около 127 425 лева и 75 гр. златни накити, като по-голямата част от посочените суми и ценности след установяване на част от участниците в престъпната схема, са върнати на потърпевшите.

Налице е тенденция към значително намаляване на общоопасните престъпления на територията, обслужвана от областната дирекция.  С около 50% е спадът при регистрираните палежи – 16 заявителски материала срещу 29 за 2017 г., а констатираните случаи на незаконно притежание на оръжие, боеприпаси и взривни вещества са намалели с 57,14%( през периода са регистрирани 9 такива престъпления, като всички са разкрити, докато предходната година са били 21).
По отношение на пътната безопасност в сравнение с 2017 г. в областта е налице намаление броя на загиналите в тежки пътни инциденти в областта, но увеличаване броя на тежките ПТП и на ранените в тях граждани. През 2018 г. на територията, обслужвана от областната дирекция, са регистрирани 57 тежки ПТП, в които са загинали 14 и са били ранени 58 граждани. Анализът сочи, че най-често срещаната предпоставка за пътни произшествия с тежки последици продължава да е управлението на МПС с превишена и несъобразена скорост. През 2018 г. пътните полицаи в региона са участвали в 247 специализирани полицейски операции за осигуряване на безопасността на движението, в хода на които са констатирани 1 584 нарушения по Закона за движение по пътищата. Съставени са 167 акта и са наложени 1164 глоби по фиш.

От разкритите през годината 853 криминални престъпления служителите от охранителния състав на дирекцията самостоятелно са разкрили 201 криминални престъпления срещу неизвестен извършител, което представлява 43,70 % от този вид регистрирани престъпления. Служителите, осъществяващи патрулно-постова дейност, през годината са реагирали на 9212 сигнала, постъпили в районните управления.

Повишена е ефективността от работата на мобилните екипи за активно противодействие на конвенционалната престъпност, чиито редовни срещи по предварително оповестен график с хората от малките и отдалечени населени места в областта без постоянно полицейско присъствие се приемат много добре от населението.

През 2018 г. в дирекцията са приключени 1386 досъдебни производства. По приключените през годината дела и по такива от предходни такива са осъдени 310 лица.

Прокурор Казаков поздрави служителите на дирекцията за добре свършената през годината работа и за ползотворното сътрудничество с органите на прокуратурата.
Ст. комисар Макева  акцентира върху постигнатия висок процент на разкриваемост на престъпленията по криминална и икономическа линия, който е над средните стойности за страната. Тя отбеляза и доброто качество на разследването в областната дирекция, за което свидетелства големият брой приключени с мнение за предаване на съд досъдебни производства, както и фактът, че през 2018 г. в ОД МВР–Търговище няма върнати от прокуратурата дела за доразследване. Ст. комисар Макева адмирира много добрата работа в област Търговище  по националната програма „Детско полицейско управление“.


15 мар 2019

Днес в страната стартира операция за контрол на използването на обезопасителни средства от водачи и пътнициОт днес до 17 март е в ход специализирана полицейска операция за контрол на използването на обезапасителни средства от водачите и пътниците в моторните превозни средства. Акцията се провежда едновременно на територията на всички страни, членки на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция – TISPOL, чийто член е и Република България.

В рамките на извършвания засилен контрол пътните полицаи ще следят за използването на обезопасителни колани от пътниците и водачите на МПС, на каски от водачите и пътниците на мотоциклети, и на обезопасителни столчета в колите при превозването на деца.

По данни на TISPOL неизползването на обезопасителни средства значително увеличава риска от смърт или траен травматизъм при настъпването на пътен инцидент.11 мар 2019

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО