МВР

ОД Търговище

 

16 сеп 2019

Започна специализирана полицейска операция за контрол на използването на мобилни телефони от водачите на МПСОт днес до 22 септември на територията България, както и във всички страни членки на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“ – TISPOL, ще бъде извършван засилен контрол за незаконосъобразното използването на мобилни телефони от водачите на моторни превозни средства.

Целта на операцията е да се припомнят още веднъж последствията от пренебрегването на забраната за използване на мобилни устройства. По  време на шофиране те силно разконцентрират вниманието на водача, което може да се окаже фатално.

Според Закона за движение по пътищата на водачите е забранено да използват мобилни телефони по време на движение, освен чрез устройство, позволяващо това да става без участието на ръцете. Санкцията за подобно нарушение, предвидена в ЗДвП, е глоба от 50 лева и отнемане на 6 контролни точки.


Предприемат се мерки за обезпечаване на безопасността на движението и сигурността в училищата при откриване на новата учебна годинаВ ОД МВР-Търговище е осъществен комплекс от превантивни мерки с цел гарантиране сигурността на учениците и техните родители преди и по време на откриването на новата 2019/2020 учебна година и за опазване на обществения ред в районите на детските и на учебните заведения в област Търговище. За целта в дирекцията е проведено инструктивно съвещание, на което са конкретизирани задълженията и отговорностите на служителите от различните структурни звена. Във всяко районно управление е изготвен план за обезпечаване на обществения ред и сигурност в районите на детските градини и училищата на съответната обслужвана територия.

Проведена е работна среща с ръководството на Регионалния инспекторат по образованието-Търговище за набелязване на съвместни мероприятия и дейности във връзка с провеждането на първия учебен ден и за недопускане на нарушения на обществения ред по време на училищните тържества. Осъществени са срещи на полицейски, младши полицейски инспектори и инспектори от Детска педагогическа стая с директорите на всички училища и детски заведения на обслужваната територия за съгласуване на действията по обезпечаване на обществения ред и сигурността в съответните райони. Акцентирано е върху начините на охрана и осъществяване на пропускателния режим в тези заведения предвид недопускане на престъпни посегателства там. Актуализирани са начините за бърза връзка и взаимодействие между училищните ръководства, охранителните фирми и съответните РУ на МВР, като на директорите на училищата са предоставени списъци с имената и телефоните на полицейските и младши полицейски инспектори, обслужващи съответната територия.

Извършени са охранителни проверки на сградите на училищата и детските градини в областта. Особено внимание се обръща на сигнализацията с пътни знаци и маркировка в районите на учебните заведения, на състоянието и целостта на предпазните огради на детските градини и училищата и на пешеходните ограждения(парапети) на границите между училищните входове и пътното платно; на осъществяване на пропускателния режим в сградите и  наличието на физическа охрана; на сигнално-охранителната техника и системите за видеонаблюдение; на състоянието на осветлението в училищата и прилежащите им територии; за наличието и състоянието на изкуствените препятствия на платното за движение за ограничаване скоростта на ППС в непосредствена близост до училищата. През новата учебна година преди началото и края на занятията в районите на училищата с превантивна цел ще бъде осигурено полицейско присъствие, за да не бъдат допуснати евентуални пътни инциденти.

Проведени са работни срещи и с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в детските и учебни заведения. На тях отново е уточнен начинът за взаимодействие при евентуални сигнали за противоправни прояви и им е предоставена конкретна информация за най-рисковите участъци и кръстовища на съответната територия. Системно се извършват проверки в питейни и увеселителни заведения с цел осъществяване на контрол за спазване на изискванията на Закона за закрила на детето за недопускане на присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца. Със същата цел се извършват периодични проверки и в търговски обекти в близост до училища и детски градини.

На първия учебен ден традиционно районите около училищата на областта и натоварените кръстовища по пътя за тях ще бъдат със засилено полицейско присъствие, като полицейските служители ще подпомагат в случай на необходимост безопасното пресичане на деца и придружаващи ги възрастни.  С тази цел и през цялата учебна година те ще осъществяват контрол и извън училищните райони, както и по улиците с интензивно движение на МПС.13 сеп 2019

ГРАФИК за осъществяване на срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители от ОДМВР-Търговище през м. септември 2019 г.Във връзка с утвърден от директора на ОД МВР-Търговище план през м. септември 2019 г. в област Търговище мобилен екип, съставен от служители на отдел „Охранителна полиция“, на секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, и на районните управления в състава на дирекцията, ще посетят малки  населени места  в областта и ще проведат срещи с представители на местната власт и граждани по местни проблеми по сигурността и обществения ред, както следва:


– На територията, обслужвана от РУ-Търговище  -  на 13 .09.2019 г.:  в селата  Твърдинци (10 ч), Пресяк(13 ч) и Буйново(15 ч).

- На територията, обслужвана от РУ-Попово –на 19.09.2019 г.: в селата Ковачевец(10 ч), Водица(13 ч) и Паламарца(15 ч).

-  На територията, обслужвана от РУ-Омуртаг – на 26.09.2019 г. – в селата Церовище(10 ч), Плъстина (13 ч) и Величка(15 ч).
13 сеп 2019

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО