МВР

ОД Търговище

 

14 май 2019

Победител в областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” и тази година е отборът на ОУ „Л. Каравелов”-гр. ПоповоВ гр. Търговище се проведе областният кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, което се организира от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Търговище. Неговата основна цел бе подрастващите да получат оценка за придобитите от тях умения и навици за защита при пожари, бедствия и катастрофи, и да надградят допълнителни знания към вече наученото.

В областното първенство взеха участие три отбора:  ОУ „Л. Каравелов“-гр. Попово с преподавател Венера Петрова, I ОУ „Хр. Ботев“ –Търговище с преподаватели Адриана Кирилова и Павел Велиславов, и   СУ „В. Левски“ - гр. Опака с преподавател Антоанета Димитрова. Всеки отбор се състоеше от по четирима състезатели  - ученици в шести и седми клас.

    Състезанието включваше проверка на теоретичните знания на децата чрез решаване на тест,  което трябваше да стане за 30 минути, както и на уменията и навиците им за защита посредством състезателни игри и решаване на казуси. Тестът включваше въпроси, свързани с природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, индивидуални и колективни средства за защита, сигнали за ранно оповестяване, неутрализиращи разтвори при замърсяване с амоняк и с хлор, първа помощ. Практическата част бе осъществена в няколко учебни центъра: „Защита при бедствия”; „Защита при промишлени аварии, радиоактивно и химическо заразяване”; «Правила за пожарна безопасност и действия при пожар» и „Оказване на първа долекарска помощ” .

В един от етапите състезателите трябваше да демонстрират познания и сръчност при действия с детски противогаз, изразяващи се в: определяне на номера и размера му, подготовка за работа с него, проверка за изправност, почистване, сглобяване, поставяне и последващо снемане. В друг те трябваше да окажат  помощ на «давещ се» в обстановка, наподобаваща реалната, като реализират възможно най-голям брой точни попадения в центъра на отстояща на известно разстояние автомобилна гума чрез хвърляне на завързана за въже топка( в случая се имитираше хвърляне на спасителен пояс към застрашен от удавяне). В раздела»Пожарна безопасност» децата демонстрираха какво знаят за различните видове пожари, уредите за първоначалното им гасене и за правилните действия при пожар в дома или в училище. А как практически биха действали в подобна ситуация, те показаха в занятие на открито по ликвидиране на огнище на пожар чрез използване на кофпомпа,  като целта бе с водната струя да съборят за възможно най-кратко време няколко наредени бутилки, пълни с вода, играещи роля на мишени. В последната състезателна дисциплина – оказване на първа долекарска помощ,  децата показаха как трябва да се помогне на пострадали, получили различни видове наранявания – при счупване на крайник, при навехване на такъв, и при попарване с вряща течност.

Победител в крайното класиране стана отборът на  ОУ„Л.  Каравелов” - гр. Попово, който повтори успехите си в областното състезание от последните няколко години. Второто място в надпреварата завоюва отборът на I ОУ „Хр. Ботев“ в гр. Търговище, а трети останаха децата от СУ „В. Левски“ – гр. Опака.

    Участниците в областното първенство получиха почетни грамоти, медали и предметни награди, които им бяха връчени от директора на РД „ПБЗН“-Търговище комисар Стефан Стефанов.  Предметните награди са осигурени от Клуба по пожароприложен спорт „Мисионис“-Търговище и от спонсори.
Отборът от гр. Попово ще представи област Търговище на тазгодишното национално състезание„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, което ще се проведе в края на м. юни в гр. Стара Загора.  


Изображения

 14 май 2019 | 15:48