МВР

ОД Варна

 

ОП-2019-1/21.06.2019г. Текущ ремонт в сграда Питомник към ОДМВР – Варна

21 юни 2019

Прикачени документи Обява   (pdf - 2,14MB) - 21 юни 2019 10:57
Информация   (pdf - 7,16MB) - 21 юни 2019 10:57
Приложения - образци   (doc - 185,00KB) - 21 юни 2019 10:59
Количествена сметка - Приложение 4   (xlsx - 19,00KB) - 21 юни 2019 11:00
Спецификация дограма - Приложение 4А   (xlsx - 12,00KB) - 21 юни 2019 11:00
Проект на договор   (docx - 36,00KB) - 21 юни 2019 11:01
Съобщение   (pdf - 361,00KB) - 28 юни 2019 15:38
Съобщение за удължаване на срока на ОП   (pdf - 466,00KB) - 04 юли 2019 10:03
ПРОТОКОЛ - Избор на изпълнител   (pdf - 1,55MB) - 18 юли 2019 11:39
Договор   (pdf - 6,70MB) - 15 авг 2019 13:53
Ценово предложение   (pdf - 999,00KB) - 22 авг 2019 09:24
Техническо предложение   (pdf - 835,00KB) - 22 авг 2019 09:24
Удостоверение от НАП   (pdf - 451,00KB) - 22 авг 2019 09:25
Удостоверение от ИА ГИТ   (pdf - 624,00KB) - 22 авг 2019 09:25
Удостоверение от община Варна   (pdf - 361,00KB) - 22 авг 2019 09:25
Гаранция за изпълнение   (pdf - 749,00KB) - 22 авг 2019 09:25

 22 август 2019 | 09:25