МВР

ОД Варна

 

"Доставка на автомобилни гуми"

03 дек 2015

Договор

ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА(архивирана с winrar, саморазархивиране)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (архивирана с winrar)

СЪОБЩЕНИЕ за дата и час на разглеждане на постъпили оферти за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни гуми"

 23 май 2017 | 17:47