МВР

ОД Варна

 

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на суич менажеруем 24 - 1бр. и суич манажеруем - 3бр. за нуждите на сектор ПП при ОДМВР Варна

03 юли 2018

Прикачени документи Пазарна консултация   (pdf - 2,32MB) - 03 юли 2018 16:14
Приложение 1   (docx - 17,00KB) - 03 юли 2018 16:41
Приложение 2   (docx - 18,00KB) - 03 юли 2018 16:41

 03 юли 2018 | 16:42