МВР

ОД Варна

 

ОДМВР-Варна публикува за публично обсъждане проект на Техническа спецификация

13 мар 2018

ОДМВР-Варна публикува за публично обсъждане проект на Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно обслужване на автомобилите“.
Коментари и предложения относно съдържанието на документа могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected]  до 27.03.2018 г.
ОДМВР – Варна си запазва правото на преценка кои предложения да бъдат взети под внимание в окончателния вариант на Техническата спецификация.

Благодарим на всички за изразените становища.

Прикачени документи Проект   (docx - 24,00KB) - 13 мар 2018 11:57

 25 април 2018 | 14:40