МВР

ОД Варна

 

ОП-2018-3 / 30.07.2018г. Доставка на компютърни конфогурации и периферни устройства за нуждите на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Варна

30 юли 2018

Прикачени документи Обявление за поръчка   (pdf - 3,04MB) - 03 авг 2018 13:41
Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,50MB) - 03 авг 2018 13:41
Документазия и Указания   (pdf - 3,32MB) - 03 авг 2018 13:41
Образец 1 оферта   (docx - 30,00KB) - 03 авг 2018 13:44
Образец 3 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   (docx - 66,00KB) - 03 авг 2018 13:45
Образец 4 ценово предложение   (docx - 34,00KB) - 03 авг 2018 13:46
Образец 2 ЕЕДОП   (zip - 86,00KB) - 03 авг 2018 13:47
Приложение 1 - Техническа спецификация   (pdf - 2,68MB) - 03 авг 2018 13:47
Приложение 2 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР   (docx - 57,00KB) - 03 авг 2018 13:48
Отговор на запитване   (pdf - 279,00KB) - 14 авг 2018 15:09
Отговор на запитване - 2   (pdf - 336,00KB) - 03 сеп 2018 14:39
ПРОТОКОЛ / 19.09.2018г.   (pdf - 2,19MB) - 19 сеп 2018 09:29
ПРОТОКОЛ № 2   (pdf - 2,56MB) - 10 окт 2018 09:32
СЪОБЩЕНИЕ   (pdf - 190,00KB) - 10 окт 2018 10:37
ПРОТОКОЛ по чл. 181, ал.4 от ЗОП   (pdf - 3,48MB) - 19 окт 2018 16:54
РЕШЕНИЕ   (pdf - 552,00KB) - 22 окт 2018 10:55
Решение за прекратяване на процедурата   (pdf - 532,00KB) - 13 фев 2019 11:33
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 2,36MB) - 26 фев 2019 16:54

 26 февруари 2019 | 16:54