МВР

ОД Варна

 

ОП-2019-2 /17.07.2019г. Следгаранционно обслужване на автомобили

01 авг 2019

Прикачени документи Обявление   (pdf - 2,96MB) - 01 авг 2019 09:13
Решение   (pdf - 1,68MB) - 01 авг 2019 09:13
Документация   (pdf - 9,67MB) - 01 авг 2019 09:13
Образец-1---Техническо-предложение-за-изпълнение-на-поръчката-2019   (docx - 38,00KB) - 01 авг 2019 09:13
Образец-2---Опис   (docx - 32,00KB) - 01 авг 2019 09:14
Образец 3 ---ЕЕДОП   (doc - 210,00KB) - 01 авг 2019 09:14
Образец-4---Декларация-за-съгласие-с-клаузите-на-договора-2019   (docx - 27,00KB) - 01 авг 2019 09:14
Образец-5---Срок-валидност-на-офертата-2019   (docx - 28,00KB) - 01 авг 2019 09:15
Образец-6---Ценово-предложение-2019   (docx - 45,00KB) - 01 авг 2019 09:15
Образец-7---Банкова-гаранция   (doc - 80,00KB) - 01 авг 2019 09:15
Образец-8---Декларация-спазени-задължения   (docx - 33,00KB) - 01 авг 2019 09:15
Образец-9-Проект-на-договор   (doc - 132,00KB) - 01 авг 2019 09:16
Протокол 1   (pdf - 1,84MB) - 19 сеп 2019 10:58
Протокол 2   (pdf - 3,44MB) - 04 окт 2019 11:15
протокол 3   (pdf - 1,19MB) - 22 окт 2019 11:06
Съобщение   (pdf - 368,00KB) - 22 окт 2019 11:07
Протокол 4   (pdf - 784,00KB) - 28 окт 2019 14:09
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП   (pdf - 7,90MB) - 27 ное 2019 09:29
Решение_365000-46372   (pdf - 1,34MB) - 27 ное 2019 09:30
Договор   (pdf - 5,90MB) - 23 дек 2019 09:40
Приложение_към_договора   (pdf - 1,10MB) - 23 дек 2019 09:40
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 4,59MB) - 23 дек 2019 10:40

 23 декември 2019 | 10:40