МВР

ОД Варна

 

Съобщение

24 юли 2019

Във връзка с дейности по продажба на движими вещи - частна държавна собственост, водещи се в активите на РДПБЗН - Варна, Ви предоставяме заповеди за реализиране.

 24 юли 2019 | 14:47